Buneri Funny Jokes

Buneri Funny Jokes! Hello friends, I have collected some new Buneri Funny Jokes. So check it and share it with your friends.

Buneri Funny Jokes

1 bneri rshte la jnay ledlo la laro nu kor wla 2wra yu zy rehodl Bneri:baji taso so ronra hwinde yay Jnay pa ghsa ke: tr osa 8 wo os 9 sho

Bunere khpl zwi ta Bachay da shpe mobil charg ta ma gda daz ba oki Zwe daji ta beghama osa Za te awal batry obasm o bya ye charj ta gdam

Buneri Swati Ta: Yar Sta Khaza Sanga Mra Shwa?” Swati: “Pa Delivry Case Ke Bunri: O Yar Da Dair htarnak Maraz Day Zama Neka Pi Hm Mar Wo.

Q: Haga kma hbra da 6 stdnt ba da nan na zr kla mhke hm kwla os ye hm kyi o da qyamta pore ba ye kyi A: Bs yar da sba na ba Stdy shro km

pa ma aw pa gul panra ke 2 adtona belkul same same d . . . . . . . . . . . Na za age ta msg kum aw na aga mata msg kayi

Teacher: che kam saray his sa hum na awre, haga ta ba pa English ki sa wayo? . Student: Haga ta sa hum wele sho, haga ye kam awre

Dar Sent kari ba me Tol Da Zra haalat way..iii Kho Afsos ka Chary Zrruno k Bluetooth Way.

Sta Noom Che Trena Lare Kram Har Sa Pake Delete Shi..* * * Virus Pa Shan Raghale Ye Da Zra Memory Card Ta..*

Yao Bunere mar sho. Zamano ti gas las pry ko. 6a ti tapos oko che da wali? agui jawab warko 6 aamal nama warla pa khy laas ki warki hehhe

Da 1 Buneri na cha tapos oko 6 kaka de Namrood ba sa kar kao? Buneri wae 6 sa khaas pta ye na lagi kho zaliman wo kedy shi 6 pa wapda ki wo

Yao podari da jumat pa khwa k terodo kanzl ye kol ao wel ye da de zantalaqo yao munz hm na qablagi walar Allah ta wi au gori saplo ta

Me: more wade rala oka More: awal paise ogata Daji: Alak se wai? Me: Dai las rupee mata kho raka chips akhlema

Doc to Charsi:Cigarette Noshi Insan ko ahista ahista mar daiti hai. Charsi:No tik da kana naika zamonga kama tadi da.

Saray: Doctor Sahb pa Plastic Surgery ba so na kharch razi? Doctor:2 Lac. Saray:aw ka Plastic mong khpal rawro nu bya

Yao buneri ta cha v che swat ki dengi masho der khalaq chechali di haspataluna te dak sho Buneri warta wai: Da tol da ISI game dai….

Pa neema shpa haza sari ta wayi Ye sarriya pasa zlzala raghla. Sarey: oda sha da zlzala nawa zma pa 3310 mobile messege raghlo.

Sumra khkule Mazigar day Wah Wah 1 Zal Bya Sumra Khkule Mazigar Day . . . . Starge De Kaar Na kai lala Da Kho shpa da………….

Police khpal zwe ta: sta result khrb dy nu ta bandi games,tv bnd zwai: Daji da wala 50 Rupay au khbara pady zay preda

Yao podari da jumat pa khwa k terodo kanzl ye kol ao wel ye da de zantalaqo yao munz hm na qablagi walar Allah ta wi au gori saplo ta heehh

Da 1 Buneri na cha tapos oko 6 kaka de Namrood ba sa kar kao? Buneri wae 6 sa khaas pta ye na lagi kho zaliman wo kedy shi 6 pa wapda ki wo

Yao Bunery bank ta laro no halta ooda sho zaka che halta ye lekale wo Yahan Sonay par qarza milta hay hhhe (Da buneri waqi qamaqal ye?

Yao Bunere mar sho.Zamano ti gas las pry ko.6a ti tapos oko che da wali? agui jawab warko 6 aamal nama warla pa khy laas ki warki heehhehe

Yao Buneri bank ke 1000Rs jama kawaly Cashiar:Da note kho naqli dy? Boneri:Kho khpal account ke ye jama kom kana tata sa takleef dy?

Nurse : Bunireya Mubarak sha zwe de paida sho ta plaar jor shway Bunery: Please zama khaze ta ma waya, za ba haghe la surprize warkom hhehe

Yao bunery obo pa makha kary o, no bal buneri warpasi dairi mandi owahaly kho wa e na newo. No yao daz e oweshto wy jwandy ba e rana …

Doctor yu Buneri ta Sta yu gurda fail da, Buneri awal kha ojaral bia ye okhkay ochy ki ao wayl e, Pa recheking ba paas na shi?

1 pagal pa hasptal k lagatar tezuna achawal doctor warta we alaka da ta sa danga dunga jor kare di pagal:dr seb tezuna me free kare di

1 sary da kor na rawato khaze pe da sendal guzar oko Bahr ye malgari walar wo aghi oledo nu d sari zr owe da bal hm raowla che dwara

1 Buneri pa sarak rawan wo da yo gadi landay ye spay oledo Spay da gaday na rakago aw waye way : Rawoza dalla “Ta dase MECHANIC ragaly ye”

Mashom: Moro zama da paida kedo na makhke ta za ledaly woma? . Mor: Na . Mor: No zama da paida ke do na pa ta za sanga opejandama?

Leave a Comment